Freelancer

Ik ben freelancer, al twintig jaar. En ook nog eens met veel plezier omdat ik zelf de volledige controle heb op wat ik doe, wanneer ik het doe, hoe ik het doe, enz. Een freelancer is namelijk een kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend. Ik heb het er dan ook heel moeilijk mee dat sommige van mijn opdrachtgevers de mening zijn toegedaan dat ik uitsluitend voor hen werk en dat ik per definitie dag en nacht (nu, zo erg is het gelukkig niet) moet klaarstaan als zij me nodig hebben. Er wordt wel eens vergeten dat ik voor meerdere opdrachtgevers werk. 
Zo ook weer deze morgen. Ik ben aan het werk voor opdrachtgever A. Opdrachtgever B belt met de vraag – het was eerder een bevel – om nu, onmiddellijk, direct, een werkje voor haar te doen … ‘het duurt niet lang, hooguit een uurtje’. Ik leg uit dat dat niet kan want dat ik nu met ander werk bezig ben, en dat ik toch deze namiddag bij haar op kantoor kom en het dan zal doen. Of ik dat werk dan NU niet even opzij kan leggen? NEEN, dat kan ik niet en dat wil ik niet. Ik ben freelancer, begrijp je, ik werk niet exclusief voor jou. Dit werk moet ik gewoon vanmiddag af hebben. Dat is mijn afspraak met opdrachtgever A. Teleurstelling, zelfs een beetje bozigheid hoorde ik aan de andere kant van de lijn. Er zijn mensen die het nooit zullen begrijpen!